LogoBDT

Broedseizoen 2010

LogoBDT
     
     
Odiyan Op reis in China en Tibet
     
Contact: 0478 587364
E-mail: jan.houwen@dorje.nl

6-12-10: major putters, nieuw aanwinst. Links de man: wildkleur/agaat, rechts de pop: agaat
 
30-11-10: barmsijzen op kleur nu
 

19-10-10: treurige berichten over de goudvinken:

Op 18-7 overleed de eerste van de jonge goudvinken die ik op stok had. Tot nu toe (7-12) zijn er 13 van de 16 jonge op stok en dan nog een pop van vorig jaar, dus totaal 14 goudvinken overleden.
Tussentijds was niet te achterhalen waardoor het kwam. Op 7-6 had ik al gekuurd met ESB3, op 27-7 3 dagen met baycox en op 3-8 nogmaals 2 x 5 dagen ESB3. Dus coccidiose leek uitgesloten.
Sectie door een dierenarts op een op 28-8 overleden goudvink leverde ook niks op. Daarom werd gedacht aan een bacteriële infectie en 5 dagen met baytril gekuurd. Dat werd op 22-9 nog eens herhaald. Mestonderzoek bij een vogel op 14-11 gaf ook geen oorzaak. Het vreemde was ook nog dat er bij de barmssijzen en sijzen niet veel gebeurd, er zijn er wel 2 in die tijd overleden, maar dat leek niet abnormaal en de rest bleef in goed conditie.
Op 19-10 overleed de laatste, die werd opgestuurd voor sectie naar Utrecht. De vogel bleek overleden te zijn aan een longonsteking en bleek met zich mee te dragen: en coccidiose en de candida-schimmel (of te wel de megabacterie). Sindsdien zijn de vogels gekuurd met: 2x 5 dagen ESB3, een pauze met vitamines en azijn in het water, 15 dagen fungizone, opnieuw een pauze met vitamines en nogmaals met baycox.
Sindsdien ziet alles er gezond uit, maar............ afkloppen.

De tentoonstelling kon mij dit jaar derhalve niet zo boeien. Ik had wel goudvinken ingeschreven, maar vervolgens terug getrokken, leek me te risicovol voor beide kanten.
Wat er wel ging had geen prijzen: een sijs van 2009 had 90 pt (2 meer dan vorig jaar) en een barmsijs 91 pt. Dat viel me alleszins mee, maar hij had veel concurrentie en viel daardoor net buiten de prijzen.

 
         
4-9-10: barmsijzen
 
6-7-10: barmsijzen, 12 dagen oud, op het punt van uitvliegen
 
 
 
 
 
 
14-6-10: goudvinken 17 dagen, vanaf de 15e dag uitgevlogen
 
 
 
 
 
 
13-6-10: goudvinken 16 dagen
14-6-10: goudvink 17 dagen
 
 
 
 
 
 
6-6-2010: dwergkwartels, vandaag uitgekomen. Er was nog een tweede nestje wat over 4 dagen zou uitkomen. Vanavond bleken 3 van de 6 kuikens onder dat hennetje te zijn gekropen en dat hennetje ging niet meer zitten toen ik de familie afgescheiden had...................
 
 
 
 
 
 
6-6-2010: goudvinken, 10 dagen oud
 
 
 
 
 
 
5-6-10: vier barmsijzen, 3 dagen oud, vandaag uitgevlogen. Gisteren lag er eentje dood, die was er 2 dgen geleden al uitgegaan
5-6-10: de barmsijzen met moeders, een bruine pop
 
 
 
         
 
26-5-10: goudvink, inmiddels 27 dagen oud
 
 
 
 
 
 
26-5-10: goudvink, inmiddels 27 dagen oud
 
 
 
 
 
 
25-5-10: nieuw aanwinst, barmsijs pop ter vervanging van een gestorvene
26-5-10: nieuw aanwinst, gouldamadine pop ter vervanging van een gestorvene
 
 
 
 
 
 
24-5-10: de eitjes van de barmsijsjes waren dus allemaal bevrucht, het zijn er 5 geworden
 
 
 
 
 
 
24-5-10: 2 jonge kanaries
24-5-10: en 's avonds is er nog eentje bijgekomen
 
 
 
 
 
 
23-5-10: mijn eerste barmsijsjes, 3 stuks, vanmorgen waren ze er nog niet, ik verwacht er 4
 
 
 
 
 
 
19-5-10: de 2e goudvink heeft het wel gehaald en is uitgevlogen, nu 20 dagen oud
 
 
 
 
 
 
19-5-10: de gouldamadines, net uitgevlogen, 25 dagen oud
 
 
 
 
 
 
13-5-10: barmsijs op 5 eitjes
 
 
 
 
 
 
13-5-10: broedende goudvink buiten
 
 
 
 
 
 
13-5-10: de 5 gouldamadines, nu 19 dagen oud
13-5-10: broedende goudvink binnen
 
 
 
 
 
 
1-5-10: de 5 gouldamadines, 6 dagen oud en geringd

3-5-10: de 1e jonge goudvink, nu 6 dagen
6-5-10: het kan verkeren, goudvinken blijven moeilijk: vandaag bleek het jong dood in het nestje te liggen

 
 
 
 
 
 
28-4-10: de 1e jonge goudvink
 
 
 
 
 
 
25-4-10: de gouldamadines na 1 dag
 
 
 
 
 
 
25-4-10: kanaries, 10 dagen oud
25-4-10: de dornastrildes broeden op 3 eitjes
 
 
 
 
 
 
25-4-10: kanaries, 12 dagen oud
25-4-10: kanaries, 10 en 11 dagen oud. Ze hebben het niet gehaald, op 29-4 bleek de eerste en op 1-5 de tweede dood te zijn.......
 
 
 
 
 
 
24-4-10: mijn eerste gouldamadines!
 
 
 
 
 
 
13-4-10: hier zijn ze dan, een dag eerder dan verwacht, 4 kanaries van TK72-09-029 en 1RFX-09-912
 
 
 
 
 
 
 
 
13-4-10: vandaag de eerste goudvink gezet
13-4-10: dornastrilde, druk doende met de nestbouw
 
 
 
 
 
 
13-4-10: dornastrilde, druk doende met de nestbouw
 
 
 
 
 
 
11-4-10: 1e legsel gouldamadines
 
 
 
 
 
 

28-3-10: het seizoen 2010 is begonnen
kanarie agaat geel, met het 1e ei

 
 
 
         
 

Grijze balk

 
         
   
         
 

Up

Grijze balk

 
Laatste update: 8 March, 2011